2010-12-22
Vitesförbud och skadestånd efter överenskommelse
Vitamin Well, som producerar vitaminvatten, väckte tidigare i år talan mot konkurrenten Friggs för varumärkesintrång.

Bakgrunden var att Friggs marknadsförde och sålde ett vitaminvatten ”Vitamino Beauty”. Vitamin Well innehade emellertid sedan 2008 varumärkesregistrering för ”VITAMIN BEAUTY”.

I somras förbjöd Stockholms tingsrätt Friggs att fortsätta försäljningen. Under hösten kompletterade Vitamin Well sin talan med ett skade- ståndskrav. Parterna enades därefter om att Friggs skulle ersätta Vitamin Well med ett skadestånd och utge ersättning för rättegångskostnad med 125 000 kronor. Dessutom medgav Friggs det begärda vitesförbudet. Den 10 december meddelade tingsrätten dom med detta innehåll.

Advokaterna Ulf Isaksson och Ann Nilsson biträdde Vitamin Well i målet.

2016-09-15 Försvagningar i grundlagsskyddet
2016-07-05 Att vinna eller förlora - vad betyder det?
2016-07-04 Axel Springer fick framgång mot Adblock Plus
2016-06-17 Skivbolag och digitala förfoganden
2016-06-10 Tidsam köper Interpress
2016-05-20 Karin Nordborg topprankad inom IP
2016-05-09 Hyresgästföreningen vann i Högsta domstolen
2016-04-27 Chambers topprankar Danowsky & Partners
2016-04-22 Chambers & Partners Global Practice Guide
2016-04-06 Danowsky & Partners förstärker sin tvistlösningsgrupp
2016-04-04 Danowsky & Partners deltog vid årets AIPPI-dag
2016-03-15 Nyrekrytering
2016-03-15 Huvudförhandling mellan Troms Kraft och Grant Thornton avslutad
2016-02-19 Karin pratade på SFIR-seminarium om nya Patent- och marknadsdomstolen
2016-02-16 Tingsrätten ger Warner rätt att göra inspelningar med dansbandet Jigs tillgängliga via sk on demand-tjänster som iTunes och Spotify
2016-02-03 Dom i målet mellan Girjas sameby och staten
2016-01-12 Nytt år – nya krav på TV-området