2010-09-01
Byrån flyttar från Blasieholmen till The View
I början av december flyttar vi till ljusa och toppmoderna lokaler i The View på Regeringsgatan 20. The View består av tre nybyggda våningar som byggts på Vasakronans befintliga fastighet Jakob Större. Byrån hyr ca 1.000 m2 och ytan kommer att specialanpassas för verksamheten. Lokalerna blir mycket effektiva och ändamålsenliga och ger goda förut- sättningar för byråns fortsatta utveckling.

2016-05-20 Karin Nordborg topprankad inom IP
2016-05-09 Hyresgästföreningen vann i Högsta domstolen
2016-04-27 Chambers topprankar Danowsky & Partners
2016-04-22 Chambers & Partners Global Practice Guide
2016-04-06 Danowsky & Partners förstärker sin tvistlösningsgrupp
2016-04-04 Danowsky & Partners deltog vid årets AIPPI-dag
2016-03-15 Nyrekrytering
2016-03-15 Huvudförhandling mellan Troms Kraft och Grant Thornton avslutad
2016-02-19 Karin pratade på SFIR-seminarium om nya Patent- och marknadsdomstolen
2016-02-16 Tingsrätten ger Warner rätt att göra inspelningar med dansbandet Jigs tillgängliga via sk on demand-tjänster som iTunes och Spotify
2016-02-03 Dom i målet mellan Girjas sameby och staten
2016-01-12 Nytt år – nya krav på TV-området