Välkommen att kontakta oss

Kontakt
Telefon

08-555 677 00

Fax

08 678 09 25

E-post

lawfirm@danowsky.se

Organisationsnummer

969629-5832

Besöksadress

Regeringsgatan 20,
Stockholm

Postadress

Danowsky & Partners
Box 16097
103 22 Stockholm

Rekrytering

Ann Nilsson,
Managing Partner
070-513 05 75

Ansökningshandlingar

rekrytering@danowsky.se